Voorwaarden huur springkastelen

1. Reservatie

De reservatie is pas definitief en geldig als je van ons een bevestigingsmail hebt ontvangen met daarin alle afspraken en info.

2. Betaling

Betaling door particulieren is uiterlijk bij levering.

 • Voordien via overschrijving
 • Contant bij levering
 • Payconiq

Bijkomende optie voor zakelijke klanten is via factuur.

2.1 Factuur

Ook een factuur nodig? Zorg dat we dit uiterlijk bij ophaling weten en bezorg ons de juiste facturatiegegevens. Facturen vermelden de datum van de reservatie en het gehuurde product.
Betalingstermijn van 15 dagen.

Klachten dienen te geschieden 8 dagen na facturatie.
Iedere factuur die niet betaald wordt binnen de betalingstermijn wordt verhoogd met 10% en zal onmiddellijk en zonder ingebrekestelling een maandelijkse interest van 1,5% opbrengen.
Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

3. Waarborg

We vragen geen waarborg. We rekenen op de goodwill van de klant.

4. Levering en ophaling

Levering voor een weekend

Plaatsing van het springkasteel: vrijdag tussen 9u en 20u. Ophalen van het springkasteel: zondagavond of maandag tussen 9u en 20u. 

Levering voor een midweek

Plaatsing van het springkasteel: maandag tussen 9u en 20u. Ophalen van het springkasteel: donderdagavond of vrijdag tussen 9u en 20u. 

Voor 1 dag

In overleg.

enkele dagen op voorhand maken we een planning en laten we via e-mail weten tussen welk uur we het springkasteel komen plaatsen.

5. In ontvangstname:

Bij aflevering zal je automatisch akkoord gaat met alle huur- en gebruiksvoorwaarden. Vastgestelde schade moet zo snel mogelijk gemeld worden zodat we kunnen uitsluiten dat het bij jullie is gebeurd.

6. Plaatsing

 • Voorzie parkeerplaats voor onze bestelwagen (+-6m) en nodige doorgang - bekijk specificaties springkasteel.
 • Niemand thuis tijdens levering en tuin is vrij toegankelijk? Laat dit weten via e-mail met foto en plaatsbeschrijving waar het springkasteel komt te staan. Wij zorgen voor de plaatsing.
 • Zorg voor een vlotte levering door plaats op de oprit en een vrije doorgang te voorzien. Parkeerretributies bij levering en ophaling omdat er geen mogelijkheid is voorzien om te lossen worden steeds doorgerekend.
 • Voor plaatsing hebben we voldoende vrije doorgang nodig. Exacte doorgang staat er bij elk product bij en vermelden.
  - Ondergrond moet vlak zijn en vrij van scherpe of puntige voorwerpen
  - Voldoende ruimte voorzien.
  - Stopcontact voorzien binnen de 20m (of een extra verlangkabel voorzien).
  - Blower nooit afdekken.
  - Springkasteel mag na opbouw niet meer verplaatst worden.

7. Aansprakelijkheid

De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade/ongevallen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp tijdens de huurperiode. Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik of bomen rondom het springkasteel zullen worden aangerekend aan de huurder. De huurder blijft verantwoordelijk tot de volgende verhuring. Prijzen volgens bestek van fabrikant voor herstelling.

Wanneer er onvoldoende vrije doorgang is, levering via trappen zijn eventuele schades die hieruit kunnen ontstaan bij het manoeuvreren met het springkasteel op risico van de huurder.

8. Verantwoordelijkheid

De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties. U kan bij uw verzekeringsagent een extra verzekering afsluiten, welke elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangstname tot de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder. Permanent toezicht van een volwassene is ten strengste aanbevolen.

9. Wat bij regen of onweer?

Bij regen het springkasteel gewoon laten opstaan. Het wordt natter als je het plat laat. Enkel bij hevige wind of onweer dien je het springkasteel tijdelijk af te laten. Om ontgoochelingen te vermijden vermelden we ook dat een overdekt springkasteel binnenin zal nat worden bij regen. De overdekking is in eerste instantie een bescherming tegen de zon. Indien je het springkasteel plat laat vragen we deze toe te vouwen (dit leggen we bij de plaatsing even uit) zodat er zo min mogelijk water binnenin het springkasteel loopt. Een springkasteel is een zwaar en lomp voorwerp. Door al het extra water zal het alleen nog zwaarder worden en moeilijker om op te rollen. Bij veel water in het springkasteel kan er zelfs blijvende schade optreden.

Springkasteel opvouwen tegen regen

10. Gebruik van de attracties

- Brillen, schoenen, sleutelhangers of andere puntige voorwerpen zijn strikt verboden tijdens het gebruik van het luchtkasteel. Dit om materiële en lichamelijke schade te voorkomen.
- Verboden om op de muren te klimmen of te hangen.
- Verboden te eten of te drinken op het kasteel.
- Het voorste gedeelte dient enkel als opstap. Hierdoor is het uit veiligheidsoverwegingen ook verboden hierop te springen. - Een springkasteel is ontworpen voor kinderen. Permanente begeleiding dient aanwezig te zijn.
- De besproken beperkingen in gebruik zijn niet limitatief opgesomd.

11. Voorzieningen

- Voldoende vrije doorgang om het pakket tot de plaats van opstelling te krijgen. Indien er niet voldoende doorgang is is dit op risico van de huurder. Partylicious is niet verantwoordelijk voor eventuele schade indien er niet voldoende of geen vrije doorgang is. Denk aan trappen, deuren, poortjes of levering door huis.
- Stopcontact binnen de 20m
- Stopcontact van 220V 16A en bij voorkeur 20A.
- Voldoende vrije ruimte voor het springkasteel
- Iemand ter plaatse of een opzetschema met instructies

14. Schade/verlies

- Scheuren in het springkasteel zelf (bache): Volgens offerte fabrikant                                                                                                                                                                 - Bij ophalen is het springkasteel nog vuil door abnormaal gebruik of door bomen rondom het springkasteel + 50€.
- Zwarte strepen veroorzaakt door schoenen: 50 euro
- Onafwasbare kleurvlekken van confetti of aanverwanten: 300 euro
- Schade door robotmaaier: Grondzeil (20 euro herstelling OF 50 euro en overname), Verlengkabel (60 euro), Kabel blower (125 euro). Prijzen exclusief btw.
- Scheuren door robotmaaier in springkasteel: volledige nieuwprijs. Doorgaans via verzekering.
- Verloren verlengkabel: 60 euro
- Diefstal springkasteel: Volledige nieuwprijs

15. Boetes wegens verloren werkuren

- Er is niemand aanwezig bij levering en er is niets afgesproken op voorhand en/of er hangen geen instructies: 50%.
- Niet kunnen leveren op afgesproken tijdstip maar je wil dat we later toch terug komen: + 50 euro.
- Onvoldoende vrije doorgang om te leveren OF onvoldoende plaats om op te stellen: 50%.

(denk aan veel en te steile trappen, te smal tuinpoortje,...).

Bedankt voor deze voorwaarden door te nemen en te respecteren. Wij moeten onze afspraken nakomen maar verwachten van jullie hetzelfde.

We wensen jullie veel plezier.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x